Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec
Ekecsi Szociális Otthon

Kaštieľska 46
93028 Okoč

Tel.: +421 31 555 8102

E-mail: dssokoc@zupa-tt.sk

IČO: 00596485