Kontakt

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec
Kaštieľska 46
93028 Okoč

Tel.: 031 555 8102, 031 550 1615
Fax.: 031 553 0443
E-mail:

IČO: 00596485

Kancelária
TEPLICKÁ Beáta - sociálna pracovníčka
DOMONKOSOVÁ Marta - ekonómka
PaeDR. LÁSZLÓ Tamás - manažér kvality
031/555 8102
ul. SNP 767/6, 930 28 Okoč
Túto adresu používajte pre doručovanie písomností

Riaditeľ
Mgr. VERES Tibor
031/553 0443, 0903 414 637
ul. SNP 767/6, 930 28 Okoč

Mzdová účtáreň
VAJDOVÁ Alžbeta - mzdová účtovníčka
031/553 0444
ul. SNP 767/6, 930 28 Okoč

Hlavná sestra   
BALOGHOVÁ Enikő
0911 609 013
ul. Kaštieľska 46, 930 28, Okoč - Opatovský Sokolec

Terapeutické centrum
Bc. CSÉMI Andrea    
031/550 1615
ul. Sokolecká 12,  930 28 Okoč
    
Stravovacia prevádzka
LUKOVICSOVÁ Karolína    
0918 974 950
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Hlavná 716,  930 28  Okoč
    
Ubytovacie zariadenie
0905 730 263
ul. Kaštieľska 46, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec
    
Ubytovacie zariadenie Okoč V - House
0902 487 772
ul. Kvetná 1, 930 28  Okoč    

Ubytovacie zariadenie Opatovský Sokolec T - House
0911 073 003
ul. Dlhá 12,  930 28  Okoč - Opatovský Sokolec