Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec

Kaštieľska 46
93028 Okoč

Tel.: 031 555 8102, 031 550 1615
Fax.: 031 553 0443
E-mail: dssokoc@zupa-tt.sk

IČO: 00596485

Kontaktujte nás

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba

04.09.2015 09:53
Zodpovedná osoba podľa zákona (č. 307/2014 Z. z.) Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelývh v Okoči - Opatovský...