Az otthon kitagolása - deinstitucionalizáció

2015.03.31 21:38

 

A Szlovák Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. december 21-én jelentette meg pályázati felhívását a Regionális Operatív Program keretében, minek alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető összesen 20 millió euro összegben már működő szociális otthonok és gyermekvédelmi intézmények számára. Beadási határidő 2013. szeptember 30. A pályázatot a fenntartó adhatja be, esetünkben tehát a megyei önkormányzat.

Az előkészítő folyamatok során a 2012-es évben már felszólították a megyei önkormányzatokat, jelöljenek ki 2-2 intézményt adott kritériumok szerint, akik esélyesek a támogatás elnyerésére. Pozsonyt, mint fővárost, kizárták a pályázók köréből, a további 7 megye, Nagyszombat, Trencsén, Nyitra, Besztercebánya, Kassa, Zsolna, Eperjes, értelemszerűen 14 pályázót nevezhetett meg. Kritériumok között szerepeltek a következők: ellátottak átlagéletkora, legalább 4 éve működő intézmény pályázhat csak, a kitagolás után az egyes ingatlanok 40 km-es körzeten belül kell legyenek lehetőleg különböző településeken, egy újonnan kialakított objektumban max. 18 gondozott élhet, ezen belül egy lakásegységben max 6 fő lakhat, minden lakásegység külön bejárattal kell rendelkezzen. Javasolt feltétel, hogy az ingatlanok lehetőleg a települések központjában épüljenek, az eredeti objektumban nem folytatható a szociális ellátás. A mai napon az egyes „fordulók” után már csak 7 intézmény vesz részt a programban. Feltétel volt továbbá a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium pozitív szakmai „támogató” elbírálása, mellékletként csatolva a beadványhoz.

A Nagyszombati Megyei Hivatallal egyetemben tehát azon dolgozunk, hogy sikeresek legyünk. Mivel a megyei hivatal pályáz, természetesen a pályázatok beadásával foglalkozó szakosztály végzi a szükségees dokumentumok beszerzését, magára az intézményre a szakmai rész megírása vár, valamint az egyes ingatlanok körüli tennivalók. Már az előkészítő fázisban több akadályba is ütköztünk, ezeket folyamatosan oldjuk meg, leginkább a lassú ügyintézés nehezíti meg munkánkat, továbbá a már említett feltételek.

Intézményünk 2 400 000 eurot igényelt, felmerült azonban egy óriási nagy probléma, mégpedig az, hogy a pályázati pénz nem fordítható ingatlan vásárlására. Jelenti ez, hogy a megyei hivatalnak rendelkeznie kellett céljainknak megfelelő ingatlannal, vagy üres építési telkekkel, vagy átépítésre váró ingatlanokkal az adott intézmény 40 km-es körzetében. Megoldást kellett hát találni, sikerült is. Először is kiválasztottuk a lehetséges helyszíneket. Nagy jelentősége lett annak, hogy Ekecs, és Apácaszakállas külön kataszterrel rendelkezik, továbbá a szomszéd település Nyárasd került kiválasztásra. Az ingatlanok ügyében a faluvezetéssel kerestünk megoldást, mégpedig a következők szerint. Egészen addig, míg nem került sor szerződés aláírására a támogatás folyósításáról, a megyei hivatal nem vásárolt ingatlanokat, csupán kölcsönözte azokat az önkormányzatoktól. Természetesen úgy a helyi, mint a megyei önkormányzatok szintjén határozatokat kellett ez ügyben jóváhagyni. 

Gondoljuk viszont át, mi is történik: van egy működő intézmény, innen a gondozottak új objektumokba kerülnek, kis létszámú csoportokban, ez egy jó dolog. Mivel azonban a szükséges telkeket, átépítésre váró ingatlanokat meg kellett vásárolnia a megyének, kiadásra kényszerült, ugyanakkor feltételként szerepel: az eredeti intézményben nem folytatható a szociális ellátás, marad tehát egy egyéb célra használható ingatlan a megye tulajdonában.

A szükséges dokumentumok beszerzésénél túl jelenleg a közbeszerzésnél tartunk, ennek eredményét várjuk. Az egész pályázat során teljes mértékben figyelembe kell venni a gondozottak igényeit, óriási felelősség hárul tehát az intézményekben dolgozó szakmai stábra, ezért párhuzamosan zajlik a dolgozók képzése.

Összegezve: 66 lakó kitagolásáról van szó. Ez 4 helyszínre, 4 ingatlanba valósul meg, a következőképpen: 2 ingatlan Ekecsen – 18 - 18 fővel, 1 ingatlan Apácaszakállason 12 fővel, 1 ingatlan Nyárasdon, 18 ellátottal. Gyakorlatilag 11 darab 3 szobás lakást építünk, kétágyas szobákkal.