Učíme sa spolu

20.11.2015 13:05

Vzdelávanie zamestnancov a klientov prebieha v našom zariadení od jesene 2015 v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb.