Ošetrovateľská a zdravotná starostlivosť

Je uskutočňovaná nepretržite, podľa platných právnych predpisov. Túto odbornú starostlivosť zaisťujú registrované všeobecné sestry. Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť je hradená na základe uzavretých zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami. Obslužnú starostlivosť nepretržite vykonávajú pracovníci sociálnej starostlivosti. Tím pracovníkov poskytuje starostlivosť s dôrazom na citlivý prístup. V domove je vykonávaná podľa doporučení lekára i rehabilitácia jednoduchými cvikmi alebo prístrojmi. V domove sú tiež oddelenia pre obyvateľov, ktorí vyžadujú zvýšenú ošetrovateľskú starostlivosť.