Az Otthon alapításának 65. évfordulója

2018. december 4-én ünnepi műsor keretében emlékeztünk meg az Ekecsi Szociális Otthon alapításának 65. évfordulójáról.

Ebből az alkalomból olvassák el az otthon igazgatójának, Mgr. Veres Tibor ünnepi köszöntőjét.

 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Kedves Vendégeink!

     Röviden szólnék az otthon történetéről, hogyan is telt az elmúlt 65 év, merre fejlődött a ránk bízott emberek élete. Lehet kicsit hivatalos lesz a következő pár perc, de nem mehetünk el az ilyen fajta összegzés mellett.

     Az intézetet 1953-ban alapította a Csehszlovák állam a késő klasszicista stílusú Lóránd-féle úrilak falai közt. Az ide elhelyezett mentálisan sérült gyermekekről  és fiatalkorúakról főleg apácák gondoskodtak. Az úgynevezett törzskönyvünkben 1953-ból 17 név szerepel, persze folyamatosan töltötték fel az ellátottak sorát, eljutva egészen 78-ig. Persze nem csupán a rendi apácák láttak el feladatokat, folyamatosan bővült a dolgozók sora is a község ill. A környék lakosságából. Koedukált intézményünkben a  korhatár 3 és 26 év között mozgott, legkésőbb ennek betöltése  után áthelyezésre került sor a járás valamelyik intézményébe, főleg Medvére és Lapokosra aminek az Eperjesi szociális otthon az utódintézménye.

     A 80-as évek elején felújítási munkálatok kezdődtek, kialakítottak egy klubhelységet, ami jelenleg ebédlőként szolgál, a régi gazdasági épület helyén átadásra került az úgynevezett új épület, a Kastély tetőterében a lányok számára alakítottak ki lakhatást.

     Jelentős változást hozott az intézmény életében, az 1984-es év, mikoris az apácák létszáma annyira lecsökkent, hogy önálló rendként nem működhettek tovább. Így került sor az áthelyezésükre, s ezek után már civil alkalmazottak végezték tovább ezt a nem egyszerű munkát. Természetesen folyamatosan bővült a dolgozók létszáma, s ezzel együtt emelkedett az ellátás minősége is. Ehhez az is hozzájárult, hogy a kapacitás lecsökkent a ma is érvényes 66 főre. 1991-ben a járási intézetek megszűnésével jogalanyiságot nyertünk, és jelentős névváltozás is történt, már mint Ekecs-Apácaszakállasi Szociális Otthon folytatuk a szociális ellátást.

     2004-ben ismét nagy változás következett be az otthon életében, hiszen fenntartóváltás történt, Nagyszombat Megye Kerületi Önkormányzatának szárnyai alá kerültünk, ez az állapot a mai napig érvényes, mint azt a bemutatásoknál is láthattuk. 2007-ben komoly szerencsétlenség ért bennünket, a kastély tetőszerkezete teljesen leégett, az épület használhatatlanná vált. A tüzet a hivatalos jelentés szerint az elektromos vezeték nem meghatározható meghibásodása okozta. Ez az esemény a mai napig  jelentősen befolyásolja az otthon szolgáltatásainak minőségét, legnagyobb jószándékunk és tenni akarásunk ellenére is nehezek a lakóink mindennapjai.

     Mégis, talán épp ez az esemény indította el azt a folyamatot, hogy lakóink egyre szervesebb részévé válnak közösségünknek, hisz a helyi önkormányzaton kívül az apácaszakállasi református egyházközösség de magánszemélyek is hathatós segítséget nyújtottak és nyújtanak a mai napig is problémáink megoldásában. Folyamatosan keressük a lehetőségeket az otthon falain kívül úgy kulturális mint rekreációs vagy éppen sportesemények kapcsán is. Kiváló külföldi kapcsolataink alakultak ki utazásaink révén, keressük a közös pályázatok nyújtotta lehetőségeket.

     Itt érkeztünk el jövőképünkhöz, és ahogy az 5 évvel ezelőtti összefoglalómat olvastam, bizony annak idején abban reménykedtem, hogy az uniós forrásból szerzett anyagiak felhasználásával ma már az új lakóotthonokba hívhatom önöket, hogy betekintsenek életünkbe. Sajnálatos módon tőlünk független okok miatt nem valósult meg a beruházás, de nem adtuk fel. Újra pályáztunk a fenntartóval karöltve, s ismét, még jobb feltételeket megcélozva lettünk eredményesek, egészen friss információk szerint miniszteri aláírásra vár az a szerződés, ami biztosítja a várva várt beruházást, építkezéseket. 2019 nyarán elkezdhetjük annak a 10 lakóotthonnak az építését melyekben  Ekecsen, Apácaszakállason és Nyárasadon biztosítjuk majd a magas szintű szociális ellátást. Ezekkel a gondolatokkal zárnám mondandómat, és a mai nap hátralévő részéhez kívánok jó szórakozást, kellemes, tartalmas időtöltést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és visszaadom a szót moderátorainknak.