14. medzinárodný futbalový tábor mentálne postihnutých v Okoči

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec aj v tomto roku organizoval v poradí už 14. medzinárodný tábor v malom futbale pre mentálne postihnutých športovcov. Spoluorganizátorom bol ŠK Habilitas Okoč (športový klub prijímateľov DSS Okoč), aktívny účastník rôznych turnajov v rámci hnutia špeciálnych olympiád. Na turnaj mužstvá pricestovali z piatich krajín, a to nasledovne:

Česko:                  Ústav sociální péče Lidmaň
Nemecko:             Lebenshilfe Passau, St. Franziskus Freyung, FC Tigers Straubing
Maďarsko:            Zsira SE, Szentgotthárd SE
Rumunsko:           Parahelikon Brâncovenești
Slovensko:            ŠK Habilitas Okoč

Futbalový tábor sa konal v dňoch 5-7. júla 2019. Mužstvá podľa tradičného scenára prichádzali už v piatok, 5. júla na futbalové ihrisko TJ Družstevník Okoč-Sokolec, ubytovali sa na dvore Základnej školy Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským v Okoči vo vlastných stanoch. Ubytovanie hosťom zabezpečovala aj Spojená škola internátna v Opatovskom Sokolci, verný partner pri organizovaní športových podujatí. Po technickej porade nasledovalo sedenie pri hudbe, večera, spoločná zábava. V sobotu, 6. júla ráno bolo zahájenie turnaja, následne celý deň bol venovaný športovému zápoleniu po skupinách a v play-off. Hralo sa na malom ihrisku s počtom 5 hráčov + brankár 2 x 8 minút. Každý účastník odohral za deň 5 zápasov. Vyhlásenie výsledkov bolo o 17:30:

1. miesto: Zsira SE

2. miesto: St. Franziskus Freyung I.

3. miesto: ŠK Habilitas Okoč

4. miesto: Lebenshilfe Passau

5. miesto: Szentgothárd SE

6. miesto: Ústav sociální péče Lidmaň

7. miesto: FC Tigers Straubing

8. miesto: St. Franziskus Freyung II.

9. miesto: Parahelikon Brâncovenești

 

Stravu a organizačné zázemie počas troch dní zabezpečovali zamestnanci DSS Okoč spolu s dobrovoľníkmi, aj rozhodcovia plnili svoju úlohu bezodplatne, technické zázemie zabezpečoval obec Okoč a škola zdarma. Ani jedno mužstvo neodišlo z nášho kraja prázdnou rukou, športovci získali trofeje ručnej výroby z keramickej dielne DSS Okoč, futbalovým loptám, pamätným listom a drobnostiam vďaka sponzorom. Celkový počet účastníkov bol 150, z toho 110 športovcov. 

História tohto tábora sa začala písať v roku 2006 v Lidmani v Českej republike spolu s kamarátmi z Nemecka, Česka a Rakúska. Od toho času sa stretávame každý rok u iného organizátora. Samozrejme podľa možností privoláme aj ďalšie mužstvá. Turnaj je vždy verejný, počas 2 dní prídu na futbalové ihrisko predstavitelia miestnych organizácií ako aj obyvatelia obce Okoč-Opatovský Sokolec, kamaráti našich prijímateľov, sponzori, zamestnanci zariadenia atď. Občerstvenie je zabezpečené počas podujatia priamo na ihrisku.