Partnerské zariadenia

Naše zariadenie udržiava partnerské vzťahy s viacerými inštitúciami podobného typu zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Partnerské kontakty máme orientované na športové aktivity, kultúru, voľnočasové aktivity a záujmy našich prijímateľov.

Našimi partnermi sú

zo Slovenska

  • zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, hlavne domovy sociálnych služieb z okresu Dunajská Streda (DSS Medveďov, DSS Horný Bar, DSS Lehnice, DSS Veľký Meder, DSS Jahodná)
  • DSS Lipka Lipová
  • Spojená škola Opatovský Sokolec
   • Gorkého 1, Okoč-Opatovský Sokolec

 

zo zahraničia

  • Česká republika
   • Ústav sociální péče Lidmaň
    • Lidmaň 91, 394 94 Černovice

 

   • Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín
    • Lazy 3695, 760 01 Zlín

 

  • Maďarsko
   • Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
    • Rákóczi Ferenc utca 12, 9476 Zsira

 

   • Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
    • 2643 Diósjenő, Kastély

 

   • Szentgotthárdi Szakosított Otthon
    • Hunyadi u. 29, 9970 Szentgotthárd

 

   • Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Töltéstava-Táplánypuszta
    • Táplánypuszta 1, 9086 Töltéstava

  

  • Rumunsko
   • Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Brâncovenești
    • Str. Castelului nr. 215, 547130 Brâncovenești

 

  • Poľsko
   • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie
    • ul. Mickiewicza 13, 43-400 Cieszyn

 

  • Nemecko
   • Caritas-Wohnheim St. Franziskus Rotbach
    • Max-Petzi-Str. 4, 94078 Freyung

Mapa s vyznačením lokalít partnerských zariadení.