Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu .