Technická podpora

Webové sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec je prevádzkované na redakčnom systéme Drupal, dodaný firmou SPTec.

Oznámenia o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu  .