Kontakty

Sídlo, administratívne stredisko

Centrum sociálnych služieb Okoč-Opatovský Sokolec
ul. SNP 767/6
93028 Okoč

Telefón: 031 555 8102 - ústredňa 
E-mail:

IČO: 00596485

ADMINISTRATÍVA

Riaditeľ 
Mgr. VERES Tibor 
Tel.: 031/555 81 02
        031/553 04 43 
Mobil: 0903/414 637 
E-mail:  

Manažér kvality 
PaedDr. LÁSZLÓ Tamás  
Tel.: 031/555 81 02 
E-mail:  

Hospodárka 
LUKOVICSOVÁ Karolina  
Mobil: 0918/974 950

Ekonómka 
Ing. KÁZMÉROVÁ Eva  
Tel.: 031/555 81 02
E-mail:

Personalistka a mzdová účtovníčka 
VAJDOVÁ Alžbeta  
Tel.: 031/555 81 02
        031/553 04 44 
E-mail:

Sociálna pracovníčka 
TEPLICKÁ Beata  
Tel.: 031/555 81 02
E-mail:

TERAPEUTICKÉ CENTRUM
Sokolecká ul. 12, Okoč

Vedúca sociálno-terapeutického úseku 
Bc. CSÉMI Andrea 
Tel.: 031/550 16 15  
E-mail:

OBJEKT BÝVANIA KAŠTIEĽ
Kaštieľska ul. 46, Okoč-Opatovský Sokolec

Vedúca sestra, zástupkyňa riaditeľa

BALOGHOVÁ Enikő
Mobil: 0911/609 013
E-mail:   

Službukonajúci personál: 0905/730 263

KOMUNITNÝ DOM "OKOČ"
Kvetná ul. 1, Okoč 
Službukonajúci personál: 0902/487 772 

KOMUNITNÝ DOM "OPATOVSKÝ SOKOLEC"
Dlhá ul. 12, Okoč-Opatovský Sokolec 
Službukonajúci personál: 0911/073 003 

Facebook: https://facebook.com/Domovsocialnychsluziebokoc-Ekecsiszocialisotthon

Informácie pre našich priateľov a prípadných sponzorov
Číslo sponzorského účtu: Štátna pokladnica, IBAN SK5881800000007000492238