Chyťme sa za ruky

Benefičný koncert "Chyťme sa za ruky" sa uskutočnil dňa 26. mája 2019 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. V rámci podujatia mali sme možnosť naučiť na pripravených workshopoch latinsko-americké zumba tance, maľovanie na tvár, enkaustiku – maľovanie horúcim voskom, pedig a ozdobovanie sadrových odliatkov.

Medzitým sme počúvali hudbu vystupujúcich umelcov – Celeste Buckingham, Polemic, Sima, Ventil, Lea & Veja, Zumba Sonnyes & Mily. Moderoval Marián Miezga.

Počasie bolo priaznivé pekné a slnečné. Naši klienti – Marcelka, Terezka, Marcell, Miro, Ľudvig, Karcsi, Majo, Laci, Pisti a Vlado sa cítili veľmi dobre. Ďakujeme za pozvanie Občianskemu združeniu „Milan Štefánik“.