Debarierizácia objektov zariadenia

Na prelome rokov 2019-2020 sa nám podarilo debarierizovať objekt administratívy nášho zariadenia. 

Nákup a montáž plošiny boli hradené z vlastných zdrojov Trnavského samosprávneho kraja.

Nová plošina pri vstupe do administratívnej budovy zariadenia
Nová plošina pri vstupe do administratívnej budovy zariadenia