Deň Zeme 2018

Trnavský samosprávny kraj a Žitnoostrovské osvetové stredisko v spolupráci so Spojenou školou v Okoči pod záštitou starostu obce už 10. krát organizoval oslavu Dňa Zeme - Modrá planéta. Zámerom podujatia bol vzbudiť záujem o životné prostredie. Vtákom roka 2018 sa stala lastovička obyčajná. Okrem našich piatich klientov boli pozvaní detičky z dvoch miestnych materských škôl a žiaci zo Základnej školy Jánosa Aranya.

V rámci programu sme videli pestrý kultúrny program, zaujímavé experimenty a prezentáciu o význame vody.

Spolupracovníčky osvetového strediska pripravovali pre záujemcov rôzne tvorivé aktivity. Záverom podujatia bolo vyhodnotenie, účastníci dostali darčeky.

Ďakujeme škole za pohostenie.