Deň Zeme 2019

V Spojenej škole v Okoči sa 25. apríla 2019 uskutočnila akcia pri príležitosti Dňa Zeme, na ktorú boli pozvaní obyvatelia nášho domova. Spojená škola účastníkov čakala naozaj pestrým programom.
Akciu začali piesňou "Song for the Earth" (hymna ku dňu Zeme), potom miestna škôlka, školáci a klienti domova predstavili svoje kultúrne programy, čím vytvorili veselú atmosféru.
Po prehliadke nás oboznámili s Vtákom roka 2019, ktorý tento rok je strakoš obyčajný. Naučili sme sa veľa o živote a zvykoch vtáka.
Potom nasledovala prax selektívneho zberu odpadu a potom sme sa v hravej forme dozvedeli viac o ochrane prírody. Prehlbovanie získaných poznatkov bolo podporené tematickou súťažou.
Na záver každá inštitúcia zasadila kvety do kvetinovej záhrady školy, vyjadrujúc svoju lásku k prírode.
Naši obyvatelia strávili predpoludnie vo veselej nálade, obohatili sa vedomosťami a pochopili dôležitosť selektívneho zberu odpadu.

Ďakujeme za pozvanie. Dúfame, že sa môžeme na takejto akcii zúčastniť ešte mnohokrát.