Festival hudby v Kecskeméte

Tento rok je po tretí krát, čo sme boli pozvaní na stretnutie do mesta Kecskemét v Maďarsku, na festival hudby: “Čistý zvuk” . Po dlhej príprave na festival prišiel  očakávaný deň odchodu 27. mája. Vyrazili sme po obede s 11 obyvateľmi a nás ergoterapeutov bolo 3. Do Kecskemétu sme dorazili okolo 17:00- tej, kde  nás už čakali s  večerou. Po chutnej večeri naši obyvatelia obsadili svoje izby. Po krátkom odpočinku sa zúčastnili na hudobnom a tanečnom večierku, kde sa stretli s obyvateľmi iných inštitúcií a ďalších hostí. Nasledujúci deň v ranných hodinách sme navštívili farmu s kôňmi kde sme jazdili na kočiaroch, a na koňoch. Okolo poludnia sme navštívili observatórium, kde  sme pozorovali a spoznali zmeny v slnečnej sústave.  Po tejto návšteve sme sa naobedovali a odpočinuli. Večer sme v kultúrnom dome pozreli koncert St. Martina a Színkottás národný orchester. Z koncertu sme mali taký úžitok, na ktorý tak skoro nezabudneme. Zúčastnili sme sa na večeri po koncerte s členmi kapely. Členovia kapeli boli taktiež zdravotne postihnutí. V piatok ráno o 9-ej sa začal v poradí 6. festival Čistý zvuk. Naša malá skupinka sa pripravila na festival s divalelným predstavením s názvom Noemova archa. Veľká námaha a príprava predstavenia priniesli svoje ovocie, veľa potlesku a pochvaly. Na poludnie na festival zavítala aj známa maďarská skupina Irigy Hónaljmirigy. Po rozdaní ocenení sme išli na večeru do jednej reštaurácie.

    V sobotu ráno sme sa naraňajkovali a pozreli sme si mesto Kecskemét a po obede sme vyrazili domov. Cítili sme sa dobre. Tri dni sme strávili v meste Kecskemét plné zážitkov, a dúfame, že sa stretneme aj na budúci rok.