Futbalový tábor v Okoči

Aj v tomto roku sme organizovali medzinárodný futbalový tábor v Okoči. Na fubalovom ihrisku sme mohli privítať 5 mužstiev z 3 krajín a to: SK Duha Zlín, ŠK Zsira, ŠK Szentgotthárd, ŠK Győr a samozrejme naši, ŠK Habilitas.

    Prvý deň, 17. júna prichádzali prví naši hostia, ktorí boli umiestnení v priestoroch miestnej Spojenej školy. Ozajstná atmosféra futbalových táborov sa ale vytvorila až na druhý deň, keď sme mohli privítať všetky mužstá. Tohoročné zápasy v porovnaní s minulými sa líšili v tom, že mužstvá ľudí žijúci s postihnutím boli posilnené s partnerskými hráčmi. Zápasy prebiehali vo vynikajúcej atmosfére, bez zranení.

    neukázali nám iba svoju šikovnosť, ale z ľudskosti, lojality a z úcty k druhému získali všetci 1. miesto.

    Ale za športový výkon pohár za 1. miesto putoval k športovcom z Čiech . Musíme ale dodať, že SK Duha Zlín cestuje na svetové hry Hnutia špeciálnych olympiád do Los Angeles a tento náš turnaj bol ich poslednou prípravou.  2. miesto ziskal ŠK Zsira,  3. miesto mužstvo z Győru. Naši športovci z DSS Okoč, získali 4. miesto a na 5. mieste končil ŠK Szentgotthárd.

            Dúfame, že sa na  budúci rok zase stretneme.