Humorfest

Dňa 21. mája 2019 sme sa zúčastnili programu s názvom Humorfest na pozvanie Domova sociálnych služieb Veľký Meder - Ižop-pusta. Tento rok sme predniesli zábavnú scénu s názvom "Láska v kine". Náš výkon sa  ukázal úspešným v kruhu obyvateľov i zamestnancov. Po vystúpeniach sme mali výborný obed. Výsledok bol oznámený až  po obede. Tento rok sme získali cenu "Najlepší herec". Potom sme sa pustili do hudobno-tanečnej zábavy. Vrátili sme sa unavení, ale obohatení so skúsenosťami.