Juniáles a šport

10. júna sme sa zúčastnili športovo-kultúrneho podujatia v psychiatrickom zariadení v Maďarskej Szentgotthárde. Piati naši športovci mohli ukázať svoju šikovnosť vo viacerých disciplínach, ako beh, stolný tenis, hod do cieľa atď. Ľudo získal 2. miesto v behu a naša Terezka zase bola neporaziteľná a získala 1. miesto v stolnom tenise. Jej šikovnosť a vytrvalosť prinášali krásny výsledok. Poobede nasledoval kultúrny program, vystúpenia jednotlivých zariadení. Videli sme širokú paletu rôznych programov: klienti spievali, tancovali, predniesli kratšie a dlhšie scény, hrali na hudobných nástrojoch atď.

Veľmi dobre sme sa zabávali v milej, priateľskej atmosfére a vrátili sme sa domov novými a peknými zážitkami.