Knižnica - dar Maďarskej Maltézskej pomoci

U nás sa aj v tejto mimoriadnej situácii niečo vždy stáva. Od Maďarskej Maltézskej pomoci sme dostali ako darček krabice naplnené s knihami a to pomocou našich dobrých priateľov Tamása Árvaiho a jeho manželky, Renáty, predstaviteľov občianskej spoločnosti Helios Spes. Netreba dodávať, akú radosť sme z tých kníh mali - každý si našiel tú svoju. Potom sa rodil ďalší nápad, že najprv vytvoríme zoznam kníh a potom naplníme, obohatíme našu malú knižnicu knihami Tieto knihy si potom môžu vypožičať nielen naši klienti a zamestnanci, ale aj deti a dospelí, ktorí nás navštevujú z komunity. Fotogalériu si pozrite na FB stránke zariadenia: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2394737514157068&type=3

Knižný dar od Maďarskej Maltézskej pomoci
Knižný dar od Maďarskej Maltézskej pomoci
Knižný dar od Maďarskej Maltézskej pomoci
Knižný dar od Maďarskej Maltézskej pomoci
Knižný dar od Maďarskej Maltézskej pomoci
Knižný dar od Maďarskej Maltézskej pomoci
Knižný dar od Maďarskej Maltézskej pomoci
Knižný dar od Maďarskej Maltézskej pomoci