Konferencia Komunitný rozvoj

Pán riaditeľ a vedúca sociálno-terapeutického úseku spolu s dvomi klientmi nášho zariadenia budú na dvojdňovej konferencii v Telkibánya, venovanej komunitnému rozvoju, prezentovať príklady z našej praxe s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb. Spoluorganizátormi konferencie sú SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien a združenie Közösségfejlesztők Egyesülete.