Konzultácia v rámci projektu NP DI PTT

Dňa 31.01.2020 pod vedením odborného konzultanta doc. PhDr. Petra Brnulu, PhD. sme v transformačnom tíme konzultovali potreby našich klientov v súvislosti s transformáciou služieb. Odborné konzultácie prebiehajú v rámci Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.