Letný výlet Erdőhorváti

Cez leto v auguste s našimi 10 obyvateľmi sme sa vybrali na cestu do Maďarska do Erdőhorváti. Táto malá dedinka sa nachádza v Zemplínskych vrchoch. Strávili sme tam 5 dní. Jeden deň sme navštívili zoologickú záhradu v Nyíregyháza, v stredu na hrade Sárospatak popozerali výstavy. Poobede sme vyšli hore po turistickom chodníku k morskému oku Megyer-hegyi tengerszem. Terén bol dosť prudký, preto niektorí absolvovali len kratišiu túru a k morskému oku nešli. Vo štvrtok sme navštívili terapeutickú dieľnu KELE v dedine, kde pracujú obyvatelia z dvoch domovov podporovaného bývania. Chlapci pracovali na dvore a v záhrade.  Dalej tkali na krosnách a pripravovali látku na tkanie koberca. Poobede sme sa vybrali do mesta Tokaj, kde sme plavili ľodou na rieke Bodrog. Po plavbe v prístave sme si sadli na zmrzlinu do cukrárne. Posledný deň po raňajkách sme sa vydali na cestu domov. Po ceste sme sa zastavili v meste Eger, kde sme korzovali po námestí a v okolí hradu. V autobuse sme ešte raz spomínali prežilé zážitky a konštatovali, že všetko bolo perfektné, ideme aj na budúci rok.