Medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale

Náš futbalový tím v dňoch 15.11 - 17.11. sa predstaví na Mezdinárodnom turnaji v unifikovanom futbale v Győri. Organizátorom turnaja ja Maďarské hnutie špeciálnych olympiád.