Národný projekt DI Podpora transformačných tímov - Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov sociálnych služieb

Naše zariadenie je zapojené do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorého cieľom je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov zariadení sociálnych služieb zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať.

Štyria zamestnanci nášho zariadenia, členovia transformačného tímu, v auguste absolvovali druhý akreditovaný kurz v rámci projektu s názvom: Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb - úlohy manažmentov.