Národný projekt DI Podpora transformačných tímov - Individuálne plánovanie

Naše zariadenie je zapojené do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorého cieľom je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov zariadení sociálnych služieb zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať.

Štyria zamestnanci nášho zariadenia, členovia transformačného tímu, v októbri absolvovali v poradí piaty akreditovaný kurz v rámci projektu (tentoraz v online forme) s názvom: Základy individuálneho plánovania a individuálneho prístupu v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie.