Národný projekt DI Podpora transformačných tímov - Tvorba fyzického prostredia

Naše zariadenie je zapojené do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorého cieľom je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov zariadení sociálnych služieb zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať.

Dvaja zamestnanci nášho zariadenia, členovia transformačného tímu absolvovali v poradí štvrtý akreditovaný kurz v rámci projektu s názvom: Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie.