Národný projekt DI Podpora transformačných tímov - Tvorba transformačného plánu v procese deinštitucionalizácie a transformácie

Naše zariadenie je zapojené do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorého cieľom je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov zariadení sociálnych služieb zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať.

Štyria zamestnanci nášho zariadenia, členovia transformačného tímu, v októbri a v novembri absolvovali v poradí tretí akreditovaný kurz v rámci projektu s názvom: Tvorba transformačného plánu v procese deinštitucionalizácie a transformácie.