Návšteva členov Maďarského združenia ľudového umenia v Terapeutickom centre

Zamestnanci terapeutického centra a naši obyvatelia, ktorý tretieho októbra tam pracovali, mali možnosť prežiť výnimočný zážitok, hostili sme totiž viac ako 40 členov Maďarského združenia ľudového umenia (Magyar Népművészeti Egyesület). Títo výnimoční ľudia sú každý uznávaný majster svojho remesla.

Ich návšteva bola u nás zameraná na tkanie a iné aktivity v tkáčskej dielni. Pripravili sme pre nich výstavu z prác našich obyvateľov a našich inštruktoriek. Ako zavŕšenie výstavy sa nám podarilo vystaviť práce jednej umelkyne z blízkeho okolia.

Počas prezeraní si výstavy hostia nahliadli do fungovania terapeutického centra. Naši obyvatelia hrdo ukázali, na čom práve pracovali ale tiež aj hotové výrobky. Veľmi sa tešili, že o ich prácu sa zaujímajú umelci zo zahraničia. Porozprávali sme sa o našom každodennom živote, ale aj o našich plánoch do budúcnosti aj o samotnej deinštitucionalizácii.

Po krátkej diskusii požiadala o slovo organizátorka programu, pani Mária Gyulay a oznámila nám, že po prezeraní vystavených prác našich obyvateľov a inštruktoriek tu prítomní členovia predstavenstva Združenia sa rozhodli, že nám poskytnú miesto na prezentáciu a predaj výrobkov na budúcoročnom Sviatku remesiel (Mesterségek ünnepe). Je to pre nás veľká pocta, nakoľko na tomto tradičnom festivale na Budínskom hrade sa predstaví približne tisíc uznaných umelcov z celej Karpatskej kotliny a priťahuje desaťtisíce návštevníkov.

Ťažko nájdeme slová na vyjadrenie našich pocitov po stretnutí s týmito významnými umelcami, medzi ktorými k nám zavítali hrnčiari, tkáči, sochári, keramikári, výšivkári, umelci na výrobu krojov, háčkovania, ale aj rezbári, kožiari a iní.

Žiaľ, čas v nabitom programe našich hostí veľmi rýchlo vypršal. Vymenili sme si kontakty a tešíme sa na bohatú a vzácnu spoluprácu do budúcnosti.

 

AKTUALIZÁCIA

Niekoľko dní po návšteve členov Združenia, sme dostali dva dojímavé listy. Veľmi rád ich zdielame s Vami, čítajte nižšie. 

Ďakujeme pekne! 

Členovia Maďarského združenia ľudového umenia v Terapeutickom centre
Členovia Maďarského združenia ľudového umenia v Terapeutickom centre
Členovia Maďarského združenia ľudového umenia v Terapeutickom centre
Členovia Maďarského združenia ľudového umenia v Terapeutickom centre
Členovia Maďarského združenia ľudového umenia v Terapeutickom centre