Návšteva stavieb nových objektov s prijímateľmi

V priebehu júna sme v rámci prípravy na život v nových domácnostiach sme s našimi prijímateľmi navštívili stavebné objekty v Okoči a Opatovskom Sokolci. Prijímatelia si vyberajú lokalitu, kde chcú bývať v budúcnosti aj svoje izby v rastúcich budovách. Dokonca sa zapojili i do upratania cesty pri jednom z objektov.

návšteva stavieb s prijímateľmi