Návšteva stavieb nových objektov s projektovým tímom

Dňa 08.04.2022 sme v rámci pracovného stretnutia projektového a transformačného tímu projektu „Podpora deinštitucionalizácie v DSS Okoč“ navštívili stavby, nové objekty zariadenia po dokončení transformácie.

stretnutie projektového tímu
návšteva stavieb s projektovým tímom
návšteva stavieb s projektovým tímom