Návšteva transformovaného zariadenia v Českej republike