O deinštitucionalizácii - v relácii .blížni Michala Oláha bol hosťom aj riaditeľ DSS Okoč

Naše zariadenie je zapojené do procesu deinštitucionalizácie (DI) zariadení sociálnych služieb.

O prínose DI, o podpore štátu a postoji EÚ voči DI a o skúsenostiach zariadení s DI debatoval Michal Oláh v relácii .blížni Michala Oláha: Deinštitucionalizácia je ozajstnou šancou pre nezávislý život s Lýdiou Brichtovou (expertkou na sociálne služby a hovorkyňou SocioFóra), Mgr. Denisou Nincovou (riaditeľkou Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva na Úrade BBSK, bývalou riaditeľkou DSS Slatinka v Lučenci zapojeného do deinštitucionalizácie) a Mgr. Tiborom Veresom (riaditeľom DSS Okoč).

Reláciu si môžete pozrieť na tomto odkaze tyzden.sk:

https://www.tyzden.sk/video/71271/blizni-michala-olaha-deinstitucionalizacia-je-ozajstnou-sancou-pre-nezavisly-zivot-/?ref=kat

alebo na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=KgsAn5kshV0