Protokolárne odovzdanie stavenísk zhotoviteľom stavieb

Významná udalosť sa ododhrala dňa 23.07.2021 v našom zariadení: po niekoľkoročnej príprave deinštitucionalizácie sme spolu s predstaviteľmi zriaďovateľa mohli administratívne - protokolárne odovzdať staveníská zhotoviteľom stavieb.

Slávnostné zahájenie stavebných prác je naplánované na 24.08.2021. 

Administratívne-protokolárne odovzdanie stavenísk