Rozlúčka s letom

DSS pre dospelých v Hornom Bare pozýval nás na podujatie "Rozlúčka s letom", ktoré sa uskutočnilo dňa 13.09.2018.

Po srdečnom privítaní sme obsadili svoje miesta pri pekne prestretých stoloch.

Prvá časť kultúrneho programu bola pred obedom, v ktorom vystupovali chlapci z domova, tancovali a spievali. Po nich nasledovalo hudobné bábkové predstavenie. 

Po výdatnom obede vystúpila jedna milá, mladá speváčka, ktorá so svojimi pesničkami každého očarila. Naši hostitelia vopred pripravili na dvore balóniky, ktoré sme pustili do neba spoločne. 

Potom nasledovala spoločná tanečná zábava. Naši klienti boli veselí a šťastní. Tancovali a porozprávali sa so starými známymi.

Ďakujeme hostiteľom za pozvanie a za bohaté pohostenie.