Stavanie z piesku na tému hudba - Zsira

Aj v tomto roku sme sa zúčastnili na tradičnej prehliadke umelcov z rôznych dmovov sociálnych služieb v Maďarsku.
Ďakujeme za pozvanie, dobre nám bolo.

Stavanie hradu z piesku