Terapeutické centrum v prevádzke

Zuzkine prvé koláče, prvé tyčinky, debata pri káve, Mirkove narodeniny a šúľanie papiera atď. Od novembra 2015 sa podarilo naštartovať prevádzku nášho terapeutického centra. Budovu kúpil zriaďovateľ, Trnavský samosprávny kraj. Samotné uvedenie do prevádzky sme financovali z vlastného rozpočtu pomocou Spojenej školy v Opatovskom Sokolci, potrebné pomôcky, nábytok nám darovali nápomocní ľudia s dobrým srdcom. Veľká vďaka im!

Terapeutické centrum