Veselica pod májovým stromom

Klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb pre dospelých Lehnice nás srdečne pozývali na Veselicu pod májovým stromom. Kvôli nepriaznivému počasiu akcia bola organizovaná v kultúrnom dome. Po privítaní a zahájení vystúpili klienti z DSS Lehnice. Pred obedom hostitelia nám pripravili tvorivé dielne. Urobili sme náramky z farebných látok. Po obede vystupovala speváčka Gizka Oňová. Svojimi pesničkami očarovala každého a pozývala všetkých do tanca. Klienti boli nadšení. Naši klienti sa  stretli so starými známymi a veselo sa zabávali.

Ďakujeme za milé a bohaté pohostenie!