Vianočná diskotéka

Všetky deti sveta

– Tvoje sedmikrásky,

ktorými si osial modrú planétu –

ďakujú Ti, Pane, za dar ľudskej lásky.

I dar lásky Božej –

ten dar, že sme tu.

 

Každý deň je iný, každý deň je zázrak. Zvlášť tak okolo Vianoc. Naši obyvatelia vždy nadšene čakajú prichádzanie Vianoc. Vďaka malému tímu Tamása Árvaiho sme si doma zorganizovali hudobno-tanečné popoludnie.
21. decembra nás opäť potešili naši priatelia z Gbeliec. Prišli okolo piatej  popoludní. Naši obyvatelia dobre poznajú Tamása, ktorý niekoľkokrát bol našim hostiteľom v Csobánke, čo pre mnohých z nás zostáva nezabudnuteľným zážitkom. Po dlhých objatiach a pozdravoch zložil svoj stroj a začalo sa párty. Boli takí, ktorí len počúvali, takí ktorí spievali, ale väčšina nadšene a bezstarostne tancovala. Avšak v súmraku neostali skryté úsmevy, šťastné pohľady – ktoré leskli v očiach aj tým klientom, ktorí ináč v sebe skrývajú svoje pocity. Večer do siedmej bolo hlasno v domove, púšťali sa  retro hity. Na konci Tamás už nemal žiadny mikrofón, pretože tam bolo niekoľko kandidátov, ktorí vyskúšali profesiu zabávača.
Korunou večera – a aby sa naše duše vrátili do intímnej atmosféry očakávania sviatkov - Otec István požehnal obyvateľov a pracovníkov nášho domova.
Veľmi pekne vám ďakujeme za návštevu, a za to, že ste nám skrášlili deň. S vami tu aj budúci rok...