Výlet Püspökladány

Od 14. mája 2018 sme sa zúčastnili trojdňového výletu v maďarskom Püspökladány. Hlavným cieľom výletu bola účasť na integrovanom cezhraničnom kultúrnom festivale, kde nás pozvali prvý krát. Našim hostiteľom bolo zariadenie „Napfényes Otthon“. PV pndelok poobede sme vyrazili na skoro 6 hodinovú cestu: 8 klientov a dve inštruktorky ako doprovod, ale pridal sa k nám aj pán riaditeľ. Dorazili sme okolo šiestej, už nás veľmi čakali. Po krátkom oboznámení sme sa ubytovali. Druhý deň v predpoludní prebiehal festival. Mi sme vystupovali s hudobno-tanečnou scénou s názvom „Večná láska“. Mali sme veľký úspech, viacerí z publika nám tlieskali so slzami v očiach. Celodenný festival prebiehal vo veľmi dobrej atmosfére, s dojímavými minútami, ktorí nás obohatili o pekné zážitky. V skorých večerných hodinách sme navštívili komunitný dom zariadenia.  Po večeri nás prekvapili tanečno-hudobným programom, kde sa naši klienti veľmi dobre zabávali a budovali nové priateľstvá. V stredu v predpoludní sme mali možnosť popozerať sa v terapeutickom centre zariadenia, kde naši klienti vyskúšali rôzne pracovné činnosti, ako: tkanie košíkov z pedigu, výrobu prsteňov a náramkov, navliekanie korálok a zdobenie perníkov. Pred obedom sme popozerali pamiatky v sprievode riaditeľky zariadenia. Po obede sme sa dlho lúčili a vyrazili sme na cestu domov.
Prežívali sme pekné dni v Püspökladányi, obohatili sme sa o nové zážitky, o nové priateľstvá. Mohli sme byť svedkom vysokej odbornosti, čo sa týka prístupu všetkých zamestnancov zariadenia „Napfényes Otthon“ k ich práci a klientom.  Ďakujeme za pozvanie!

práca v terapeutickom centre v Püspökladány
tkanie z pedigu
spoločný obed
naša skupina v Püspökladány
princ na bielom koni
večná láska