XI. Košútsky hudobný kľúč

Naši klienti na 18. 9. 2018  dostali pozvánku od DSS  Košúty na XI. ročník Medzinárodného hudobného festivalu pre klientov domovov sociálnych služieb "Košútsky hudobný kľúč".

Naši šiesti klienti spolu s inštruktorkami sa nadšene chystali na toto podujatie. Festival sa uskutočnil v kultúrnom dome v Sládkovičove, kde nás srdečne privítali. Vystupovali klienti z 12 zariadení. Po vystúpení nás čakal chutný obed v blízkej reštaturácii. 

Organizátori každého obdarovali malým darčekom a vyslovili svoju nádej, že na budúci rok sa opäť stretneme.