Zahraničná študijná cesta v Domove Kamélie Křižanov

Naše zariadenie je zapojené do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorého cieľom je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov zariadení sociálnych služieb zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať.

Traja zamestnanci nášho zariadenia mali možnosť zúčastniť sa zahraničnej študijnej cesty do Domova Kamélie Křižanov na Vysočine, kde získali cenné informácie o procese transformacie zariadení sociálnych služieb v Českej republike.

Domov Kamélie Křižanov, Kraj Vysočina, Česká republika