Zážitok na celý deň

Dňa 22. mája 2015 traja klienti z nášho domova sa zúčastnili podujatia pod názvom „Zážitok na celý deň“ v DSS pre deti a dospelých v Jahodnej.

            Ako prvé v programe sme videli psíkove divadlo na motívy Karla Čapka „O psíčkovi a mačičke“. Divadlo sa veľmi páčilo našim klientom.

            V areáli parku boli vyznačené stanovište, kde prebiehali rôzne cvičenia so psíkmi.

Boli cvičenia: ako dopraviť chorého človeka, ako dopraviť chorého psíka, prvá pomoc pri zraneniach, umelé dýchanie u človeka a psíka, ako zachrániť psa, keď je v nebezpečí, hľadanie predmetov v rôznych terénoch.

            Čakal nás dobrý obed, guláš.

            Po obede účastníci svoje zážitky z popoludnia vyjadrili s rôznymi výtvarnými technikami, kreslili, maľovali. Urobili sme výstavu z týchto prác.