Zákazky

1. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto dňa 25.03.2022 vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania s názvom: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky DSS Okoč. Lehota na predkladanie ponúk skončí dňa 06.04.2022 o 09:45 hod.

Súťaž ukončená. Dokumenty k súťaži v tabuľke pod textom: 1.1, 1.2

 

2. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania s názvom: Odvoz odpadových vôd pre DSS Okoč. Lehota na predkladanie ponúk skončí dňa 15.08.2022  o 09:45 hod.

Súťaž ukončená. Znenie podmienok v tabuľke pod textom: 2.1

 

3. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania s názvom

Nákup a dodávka chleba a pečiva

Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Nákup a dodávka ovocie a zeleniny

Nákup a dodávka základných potravín

Nákup a dodávka mrazených výrobkov.

Lehota na predkladanie ponúk skončí dňa 29.09.2022 o 08:00 hod.

Súťaž ukončená. Znenie podmienok v tabuľke pod textom: 3.1 až 3.6

 

4. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania s názvom: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky DSS Okoč. Lehota na predkladanie ponúk skončí dňa 26.05.2023 o 10:00 hod.

Súťaž aktívna. Znenie podmienok v tabuľke pod textom: 4.1