Bývanie a stravovanie

Bývanie našim prijímateľom zabezpečujeme v troch objektoch: v objekte kaštieľa a v dvoch objektoch komunitného bývania v radovej zástavbe obce. Ubytovanie sa poskytuje na základe dohody s prihliadnutím na možnosti zariadenia a požiadavky prijímateľov. Izby sú vybavené štandardným nábytkom, televízorom, prispôsobené veku a zdravotnému stavu klientov. Je prirodzené, že si prijímateľ zariadenie izby spríjemní – zútulní obľúbenými predmetmi, ktoré sa viažu na jeho domov, aby jeho život v našom zariadení čo najviac pripomínal domáce prostredie.

Upratovanie v zariadení je zabezpečené v pravidelných intervaloch. Plán upratovania sa delí na denné, týždenné, mesačné a veľké upratovanie. Pravidelné upratovanie – čistenie, umývanie, dezinfekcia všetkých priestorov zariadenia sa vykonáva denne podľa schváleného Dezinfekčného a sanitačného programu v systéme HACCP.

Zariadenie zabezpečuje pranie znečistenej bielizne vo vlastnej práčovni zariadenia.

Údržbu bielizne a šatstva prijímateľom zariadenie zabezpečuje vlastnou pracovnou silou.

Stravovanie naším prijímateľom poskytujeme v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a podľa určených stravných jednotiek, v súlade so všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa. Naším prijímateľom poskytujeme celodenné stravovanie (raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru, diabetikom ešte druhú večeru). Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý je prerokovaný v stravovacej komisii a schválený obvodným lekárom. Strava je podávaná v jedálni. Na izbách so zvýšenou ošetrovateľskou starostlivosťou a prijímateľom, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do jedálne, servírujeme jedlá na izbe.