Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

V našom zariadení poskytujeme komplexnú starostlivosť o prijímateľa, ktorá zohľadňuje jeho potreby v rámci jeho diagnózy, s ohľadom na jeho individualitu a stupeň odkázanosti na sociálnu službu.

Prijímateľom ponúkame bezpečné prostredie, aktívnu opateru, podporu udržania a znovu získania ich telesných, psychických a sociálnych kompetencií.

Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení poskytujú kvalifikované sestry a zdravotné asistentky v spolupráci so zmluvnými lekármi, špecialistami a Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Opatrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sanitárky a opatrovateľky pod odborným dohľadom sestier. Opatrovateľská starostlivosť v zariadení poskytujeme podľa modelu Moniky Krohwinkel.