Sociálne poradenstvo

V zariadení sa poskytuje základné sociálne poradenstvo. Cieľovou skupinou sociálneho poradenstva sú najmä prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci, ale aj potencionálni prijímatelia - záujemcovia o sociálnu službu. Zariadenie spracováva a uschováva dokumentáciu jednotlivých prípadov, pričom dodržiava práva klienta na ochranu jeho osobných údajov.