Cenník služieb

Výška úhrad za poskytované služby v zariadení

Bývanie

základná sadzba

0,17 € x m2 rozloha izby

Stravovanie (celodenné)

racionálna strava

3,29 €/deň

diabetická strava

4,04 €/deň

Bežné upratovanie, pranie a žehlenie osobného vybavenia

bežné upratovanie obytnej miestnosti 1x denne,

pranie a žehlenie osobného vybavenia 1x denne,

pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1x za 14 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby

0,17 €/deň

bežné upratovanie obytnej miestnosti 2x denne,

pranie a žehlenie osobného vybavenia 2x denne,

pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1x za 7 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby

0,50 €/deň

bežné upratovanie obytnej miestnosti 2x denne,

pranie a žehlenie osobného vybavenia 2x denne,

pranie a žehlenie posteľnej bielizne častejšie ako 1x za 7 dní a intenzívna údržba bielizne

0,67 €/deň

Úhrada za pomoc pri odkázanosti celoročnou formou

fyzická osoba zaradená do III. a IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

1,40 €/deň

fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

1,86 €/deň

fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2,33 €/deň

Úhrada za pomoc pri odkázanosti ambulantnou formou

do 4 hodín denne

fyzická osoba zaradená do III. a IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,60 €/deň

fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,70 €/deň

fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,80 €/deň

viac ako 4 hodiny denne

fyzická osoba zaradená do III. a IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,74 €/deň

fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,90 €/deň

fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

1,07 €/deň

   

Výška úhrady za nadštandardné služby a iné činnosti

Výška úhrady za nadštandardné služby (napr. kadernícke služby, pedikúra, manikúra, kozmetické služby a iné) sa určí v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Zariadenie môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľov sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Prijímatelia majú možnosť za úhradu používať vlastné elektrospotrebiče. Platby za tieto činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi zariadením a prijímateľom.

Výška úhrady za užívanie vlastného/nej:

TV-prijímača

1,00 €/mesiac

chladničky

2,32 €/mesiac

žehličky

1,00 €/mesiac

mikrovlnnej rúry

1,00 €/mesiac

rýchlovarnej kanvice

1,00 €/mesiac

rádiomagnetofónu/CD alebo DVD prehrávača

1,00 €/mesiac

nabíjačky na mobilný telefón

1,00 €/mesiac

osobného počítača alebo notebooku

1,00 €/mesiac

prenosného ventilátora

2,00 €/mesiac

ohrievača (elektrický konvektor, elektrický radiátor alebo iný podobný spotrebič)

2,00 €/mesiac

klimatizačnej jednotky

2,00 €/mesiac

elektrického invalidného vozíka (nabíjanie batérie)

5,00 €/mesiac

každého iného ďalšieho elektrospotrebiča

0,50 €/mesiac

 

Priemerná mesačná platba za poskytované služby v našom zariadení sa pohybuje

od 200,00 do 250,00 EUR.